Kalastusmatkailijoita kiinnostavat muutkin kalat kuin lohi – FISHIO-hankkeessa selvitettiin kalastusmatkailun mahdollisuuksia Meri-Lapissa


Suurhauki saa hymyn kalastajan huulille. Kuva: Lappia kalatalousala/Petteri Lepistö
 
  • Meri-Lapissa kehitetään kalastusmatkailua yrittäjien ja oppilaitoksen yhteisvoimin. Lohenkalastuksen tulevaisuuden yllä leijuu tummia pilviä, mutta katseet on käännetty muihin kalalajeihin.

Ammattiopisto Lappian Kalatalouden osaamisala toteutti 1.11.2022 – 20.12.2023 FISHIO — Kestävä kalastusmatkailu Meri-Lapissa selvitys- ja kehityshankkeen. Hanke oli Lapin liiton rahoittama. Hankkeessa selvitettiin Meri-Lapin alueen kalastusmatkailun haasteita ja mahdollisuuksia. Lisäksi aloitettiin kehitystoimia kalastusmatkailuelinkeinon edistämiseksi.

  • Meri-Lapin alueella on erityisiä mahdollisuuksia kalastusmatkailuun sijainnin, saavutettavuuden, palvelujen ja luontoarvojen vuoksi. Meri-Lapin sijaintia kulkuyhteyksien varrella ja helposti saavutettavana ei ole osattu hyödyntää palvelujen tuottamisessa. Hankkeessa tehdyn selvityksen mukaan alueen palvelut tarjoavatkin erinomaisen pohjan tavoitella alueelle ulkomaalaisia kalastusmatkailijoita ja vieläpä kestävästi, koska suuria investointeja ei ole välttämätön tehdä, toteaa hankkeen projektipäällikkö, Lappian kalatalousalan opettaja, osaamisalavastaava Petteri Lepistö.

Hankkeen selvityksen mukaan lohenkalastukseen perustuva harrastekalastus ja palveluja hyödyntämätön omatoiminen kalastusmatkailu eivät ole tuottamassa merkittävää kalastusmatkailuelinkeinoa. Omatoimikalastusmatkailun arvon muodostuminen ei palvele aluetaloutta parhaalla mahdollisella tavalla, sillä kotimaisten ja itsenäisten matkailijoiden palvelujen käyttö on vähäistä.

Parhaimmat mahdollisuudet kalastusmatkailun kehittämiseksi eivät siksi muodostu lohenkalastuksen varaan, vaan esimerkiksi hauki ja ahven ovat ulkomaalaisille kalastajille kiinnostavampia kohdekaloja. Kalastusoppaaksi aikovan Antti Pessan kohteena ovat juuri hauet ja ahvenet.

  • Hauki on kiinnostava kalastuksen kohde, koska se kasvaa suureksi. Suurhauen saaminen saaliiksi on vaikeampaa kuin esimerkiksi lohen, Antti Pessa kertoo.

Meri-Lapista löytyy monipuolisia luontoympäristöjä kalastukseen. Perämeren kansallispuisto on haastava, mutta vähän vierailtu kohde lähellä kaupunkien palveluja. Suuret joet Tornionjoki, Kemijoki ja Simojoki suvantoalueineen tarjoavat kiinnostavaa kalastusta myös kotimaisille hauen- ja ahvenenkalastajille. Kalastusmatkailun kehittämisen kannalta esimerkiksi Tornionjoella kalastussääntöjä tulisi tarkastella enemmän myös muiden kalalajien kuin lohen kannalta. Esimerkiksi lohen suojelemiseksi tehty syysrauhoitus estää hauen ja ahvenen kalastuksen Tornionjoella – aivan turhaan.

FISHIO-hankkeen toimintaa jatketaan yrittäjien ja Ammattiopisto Lappian yhteistyössä. Tavoitteena on kehittää alueelle vetovoimaisia kalastusmatkailutuotteita.

Lisätietoja

Petteri Lepistö
projektipäällikkö
puh.+358 50 401 8776
petteri.lepisto@lappia.fi